Veřejná zakázka: Audiovizuální technika - KD Milovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 91
Systémové číslo: P22V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-002223
Datum zahájení: 14.01.2022
Nabídku podat do: 15.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audiovizuální technika - KD Milovice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce, instalaci a zprovoznění souboru audiovizuální techniky v objektu Kulturního domu Milovice (dále jen „dílo“, „zařízení“ nebo „soubor zařízení“).

Součástí díla jsou dále veškeré práce, dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v těchto zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Přesná specifikace díla a technické podmínky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby, která tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek, a v Rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek (dále jen „rozpočet“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Město Milovice
 • IČO: 00239453
 • Poštovní adresa:
  Nám. 30. června 508
  28924 Milovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy