Veřejné zakázky Naviga Assistance, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Naviga Assistance, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce administrativního objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 29.03.2021 12:00
Domácí kompostéry pro občany Obce Studnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 08.03.2021 10:00
Dodávka strojní technologie hlediště a jeviště
nadlimitní Příjem nabídek 04.02.2021 15.03.2021 12:00
Zateplení půdy a rekonstrukce kotelny v hotelu U Hroznu
podlimitní Vyhodnoceno 25.11.2020 22.12.2020 14:00
všechny zakázky