Veřejné zakázky Naviga Assistance, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Naviga Assistance, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přenosný out-door a in-door 3D laserový skener s integrovaným kamerovým systémem
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2020 25.09.2020 10:00
Technický dozor investora a zajištění BOZP při realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce kulturního domu Milovice – II."
podlimitní Vyhodnoceno 18.08.2020 04.09.2020 10:00
Vnitřní vybavení – Vybavení učeben - II
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2020 06.10.2020 10:00
Vnitřní vybavení - Pomůcky
nadlimitní Vyhodnoceno 02.07.2020 03.08.2020 10:00
Rozšíření hřbitova v Milovicích – I. etapa – II
podlimitní Hodnocení 30.06.2020 22.07.2020 10:00
všechny zakázky