Veřejné zakázky Naviga Assistance, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Naviga Assistance, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lokalizační jednotka - Totální stanice a GNSS
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2020 03.03.2020 11:00
Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice – TDI a BOZP III
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2020 25.02.2020 10:00
Rozšíření hřbitova v Milovicích – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2020 02.03.2020 12:00
Dodávka HW
podlimitní Hodnocení 31.01.2020 25.02.2020 10:00
Vysokorychlostní 3D laserový stacionární skener
podlimitní Hodnocení 31.01.2020 18.02.2020 10:00
Dodávka dronu
podlimitní Hodnocení 31.01.2020 18.02.2020 10:00
Modernizace odborných učeben Základní školy Velké Opatovice
podlimitní Hodnocení 10.01.2020 30.01.2020 14:00
Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
podlimitní Vyhodnoceno 07.11.2019 20.12.2019 10:00
všechny zakázky