Veřejná zakázka: Dodávka a instalace technologie kogenerační jednotky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 90
Systémové číslo: P21V00000035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-048139
Datum zahájení: 21.12.2021
Nabídku podat do: 27.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a instalace technologie kogenerační jednotky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a instalaci energobloku pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy (dále jen „dílo“).

Součástí díla jsou dále veškeré práce, dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v těchto zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Přesná specifikace díla a technické podmínky jsou uvedeny v technickém zadání, které tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: JACER - CZ, a.s.
 • IČO: 25410105
 • Poštovní adresa:
  náměstí Prokopa Velikého 466/12b
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-001750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy