Public contract: Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prosřednicvím videoinspekčního systému

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 18
System number: P19V00000018
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-031766
Date of commence: 10.09.2019
Tender submit to: 11.11.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prosřednicvím videoinspekčního systému
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad železničních tratí (dále také jako „služby“) pro zadavatele.
Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v Příloze č. 1, Návrh rámcové dohody (dále jen „rámcová dohoda“), které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 20 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: ENEX GROUP s.r.o.
 • CRN: 27223663
 • Postal address:
  Biskupský dvůr 2095/8
  11000 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-044967

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links

Contract performance