Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prosřednicvím videoinspekčního systému
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2019 22:25:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

zadavatel v rámci nápravy svého nesprávného postupu rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Více viz Dodatečné informace č. 1.

S pozdravem,

D.B.
administrátor veřejné zakázky


Přílohy
- DI1.pdf (551.04 KB)