Veřejná zakázka: Novostavba modulární ZŠ - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 141
Systémové číslo: P24V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-016695
Datum zahájení: 17.04.2024
Nabídku podat do: 05.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba modulární ZŠ - II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, tj. novostavba modulárního objektu Základní školy Jinotaj Zlín (dále také jen „stavba“ nebo „dílo“), včetně napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v těchto zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě, které tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek (dále jen „projektová dokumentace“) a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek (dále jen „soupis stavebních prací“). Podrobná specifikace povinností zhotovitele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), který je přílohou č. 1 zadávacích podmínek. Svou cenovou nabídku rozvede účastník zadávacího řízení vyplněním soupisu stavebních prací. Součástí nabídky bude také návrh harmonogramu stavby (viz čl. 3.4. odst. 5 zadávacích podmínek).

Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: JINOTAJ, mateřská a základní škola Zlín, s.r.o.
 • IČO: 08406910
 • Poštovní adresa:
  Vavrečkova 5333
  76001 Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-052955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy