Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pořízení materiálu pro VaV - II
Odesílatel babsky@navigaassistance.cz
Organizace odesílatele Füllmatik s.r.o. [IČO: 24233820]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 15:04:34
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážení,

zadavatel dne 13. 9. 2022 rozhodl o výběru dodavatele, respektive dodavatelů pro všechny dílčí části veřejné zakázky, a to následovně:

Část A – Obrábění
Poxon s.r.o., sídlem průmyslová zóna ev. č. 73, 68604 Podolí, IČO: 07668856, s nabídkovou cenou ve výši 829.684,5 Kč bez DPH

Část B – Laser
Kaňák Revestr s.r.o., sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 69662 Strážnice, IČO: 06335012, s nabídkovou cenou ve výši 138.877,58 Kč bez DPH.

Část C – Nákup dílů
Poxon s.r.o., sídlem průmyslová zóna ev. č. 73, 68604 Podolí, IČO: 07668856, s nabídkovou cenou ve výši 368.594,43 Kč bez DPH

Část D – Elektro
TRECO s.r.o., sídlem Kostelany nad Moravou 138, 686 01 Kostelany nad Moravou, IČO: 63476410., s nabídkovou cenou ve výši 675.991,7 Kč bez DPH

Za zadavatele,

D.B.


Přílohy
- Materiál II_A, B, C, D_posouzení a hodnocení.docx (1.35 MB)
- Materiál II_A,B,C,D_Rozhodnutí o výběru dodavatele.docx (1.33 MB)