Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení materiálu pro VaV
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2022 17:58:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel k dnešnímu dni aktualizoval Přílohu č. 3, Technická specifikace a cenový rozpad pro část E - Robot.
Současně s tím zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny, a to pro celou veřejnou zakázku.
Podrobnosti viz profil zadavatele a příloha.
Za zadavatele,
D.B.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.pdf (180.17 KB)