Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Pořízení materiálu pro VaV
Sender David Bábsky
Sender organization Naviga Assistance s.r.o. [CRN: 24244414]
Recipient All (including public)
Date 27.07.2022 17:58:45
Subject Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel k dnešnímu dni aktualizoval Přílohu č. 3, Technická specifikace a cenový rozpad pro část E - Robot.
Současně s tím zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny, a to pro celou veřejnou zakázku.
Podrobnosti viz profil zadavatele a příloha.
Za zadavatele,
D.B.


Attachments
- Dodatečné informace č. 2.pdf (180.17 KB)