Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení materiálu pro VaV
Odesílatel David Bábsky
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2022 11:20:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel nahradil přílohu č. 3 pro části D a F, jež obsahovaly nefunkční vzorec. Aktuální verze jsou ke dnešnímu dni uveřejněny na Profilu zadavatele a el. nástroji EZAK a jsou rovněž přílohou této zprávy.
Za zadavatele,
DB


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (170.90 KB)
- D_Příloha č. 3, Technická specifikace a cenový rozpad (DI 1).xlsx (20.49 KB)
- F_Příloha č. 3, Technická specifikace a cenový rozpad (DI 1).xlsx (16.76 KB)