Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka gastro vybavení - ZŠ Svítání
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2022 17:49:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel uveřejňuje odpovědi na vznesené žádosti o vysvětlení ZD. Zadavatel současně prodlužuje termín pro podání nabídky do 21.4.2022 do 12:00 hod.
S pozdravem

David Frolík


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (698.47 KB)
- Příloha č. 3 - Rozpočet_oprava.xlsx (17.59 KB)
- Dispoziční výkresy.ZIP (242.61 KB)