Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka a instalace kogenerační jednotky
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2021 21:54:28
Předmět Žádost o vysvětlení ZD č. 1

Dobrý večer,

v příloze Vám posílám vznesenou žádost o vysvětlení ZD a odpověď na ní. Zadavatel současně oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídek do 25.5.2021 do 12:00 hod.
S pozdravem

David Frolík


Přílohy
- DI3.pdf (778.69 KB)
- Zadávací podmínky.pdf (736.91 KB)