Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení materiálu pro VaV
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a materiálu pro vývoj sanitovatelného vysokorychlostního stroje na plnění a uzavírání tub s automatickým robotickým zakladačem.
Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělen na 6 funkční celků (dílčí částí veřejné zakázky), následovně:
a) Dílčí část A – Obrábění
b) Dílčí část B – Laser
c) Dílčí část C – Nákup
d) Dílčí část D – Elektro
e) Dílčí část E – Robot
f) Dílčí část F – Pneu
Podrobně je předmět každé dílčí části veřejné zakázky popsán vždy v příslušné Příloze č. 1 zadávacích podmínek, Návrh kupní smlouvy, Příloze č. 3 zadávacích podmínek, Technická specifikace a Příloze č. 4 zadávacích podmínek, Cenový rozpad.
Místo plnění: Praha
Beroun
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 09.08.2022 10:00
Datum zahájení: 21.07.2022 22:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: