Detail of evaluation criteria

Criteria information
Name: Celková nabídková cena
Unit: Kč/EUR
Description:
(optional)
Nabídky se vyhodnocují v Kč. Přepočet nabídkové ceny v EUR na Kč bude proveden na základě směnného kurzu mezi EUR a Kč vyhlášeného Českou národní bankou ke dni lhůty pro podání nabídek
Criteria parameters
Type: price
Nature: quantitative - the numerical value of the criteria is taken from the tender
Orientation: descending cost criteria - downward, lower is better
Weight in the overall evaluation: 100 %
Criteria consists of price items: No
Interval of values limitations: UNDEFINED minimum numeric value not to be exceeded

UNDEFINED maximum numeric value not to be exceeded
Entered value of the criteria must be multiples of: UNDEFINED
The method of comparing the values of tenders under the criteria
back