Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena
Jednotka: Kč/EUR
Popis:
(nepovinné)
Nabídky se vyhodnocují v Kč. Přepočet nabídkové ceny v EUR na Kč bude proveden na základě směnného kurzu mezi EUR a Kč vyhlášeného Českou národní bankou ke dni lhůty pro podání nabídek
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět