Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka gastro vybavení - ZŠ Svítání
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2022 21:53:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel zveřejňuje odpověď na vznesenou žádost o vysvětlení ZD.
S pozdravem

David Frolík


Přílohy
- DI 2.pdf (788.24 KB)