Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a instalace kogenerační jednotky
Odesílatel David Frolík
Organizace odesílatele Naviga Assistance s.r.o. [IČO: 24244414]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 12:03:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

v příloze Vám posílám vznesenou žádost o vysvětlení ZD a odpověď na ní.
S pozdravem

David Frolík


Přílohy
- DI4.pdf (619.78 KB)