Veřejné zakázky Naviga Assistance, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Naviga Assistance, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hotel Ski - energetické úspory
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 15.07.2024 10:00
Novostavba modulární ZŠ - II.
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2024 05.06.2024 10:00
Pořízení velkoformátové digitální tiskárny - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2024 26.02.2024 10:00
Pořízení ofsetového tiskového stroje
nadlimitní Vyhodnoceno 30.08.2023 02.10.2023 10:00
všechny zakázky