Veřejné zakázky Naviga Assistance, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Naviga Assistance, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření hřbitova v Milovicích – I. etapa – II
podlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 15.07.2020 10:00
Pořízení materiálu pro 3D tisk
nadlimitní Příjem nabídek 02.06.2020 07.07.2020 10:00
Pořízení 4 městských dodávek
podlimitní Vyhodnoceno 17.05.2020 02.06.2020 11:00
Vnitřní vybavení - Nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2020 23.07.2020 10:00
Vnitřní vybavení – Vybavení učeben
nadlimitní Hodnocení 10.05.2020 12.06.2020 10:00
Vnitřní vybavení – IT vybavení
nadlimitní Vyhodnoceno 21.04.2020 25.05.2020 10:00
Vnitřní vybavení – Aktivní prvky
nadlimitní Vyhodnoceno 15.04.2020 18.05.2020 10:00
Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II
podlimitní Vyhodnoceno 07.04.2020 29.04.2020 10:00
Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice – TDI a BOZP IV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2020 03.04.2020 10:00
Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
podlimitní Vyhodnoceno 07.11.2019 20.12.2019 10:00
všechny zakázky