Veřejná zakázka: Dodávka gastro vybavení do KD Milovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 77
Systémové číslo: P21V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2021
Nabídku podat do: 02.07.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka gastro vybavení do KD Milovice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka souboru gastro vybavení pro plánované gastro provozy v objektu Kulturního domu Milovice (dále jen „dodávka“).

Součástí předmětu plnění je dodávka, instalace a napojení jednotlivých položek na místo určení, zajištění všech nezbytných revizí a zkoušek, a to dle přílohy č. 4 zadávacích podmínek. Vybraný dodavatel je povinen před zahájením instalace provést přesné zaměření jednotlivých místností a své případné požadavky na úpravu stavební připravenosti předat zadavateli. Přesná specifikace jednotlivých položek a technické podmínky jsou uvedeny v technickém popisu, který tvoří přílohu č. 5 zadávacích podmínek (dále jen „technický popis“), a v Rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek (dále jen „rozpočet“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Milovice
 • IČO: 00239453
 • Poštovní adresa:
  Nám. 30. června 508
  28924 Milovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků