Veřejná zakázka: Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 35
Systémové číslo: P20V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.04.2020
Nabídku podat do: 29.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 - II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav, tj. rekonstrukce bytového domu v Čáslavské ulici č. p. 244 v Heřmanově Městci (dále také „dílo“).

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě a ve stavebním povolení, které tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek. Podrobná specifikace povinností zhotovitele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo, který
je přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 765 440 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Město Heřmanův Městec
 • IČO: 00270041
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 4
  53803 Heřmanův Městec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky