Veřejná zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 16
Systémové číslo: P19V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-040056
Datum zahájení: 07.11.2019
Nabídku podat do: 20.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve formě stavebních úprav budovy a stavby půdní vestavby budovy Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. Součástí veřejné zakázky není vybavení interiéru budovy volným nábytkem.

Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě a ve stavebním povolení, které společně tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek (dále jen „projektová dokumentace“) a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které společně tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek (dále také „slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebo „výkaz výměr“). Podrobná specifikace povinností zhotovitele je uvedena ve smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), která je přílohou č. 1 zadávacích podmínek. Svou cenovou nabídku rozvede dodavatel vyplněním slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
 • IČO: 25916092
 • Poštovní adresa:
  Komenského 432
  53003 Pardubice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.navigaassistance.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky